Skládat slova z ruchů

zvuková instalace, Galerie Cella, Opava