No Disc

zvuková událost, Sochy v ulicích (BAO), Brno, 2017


Pro Julii Gryboś a Barboru Zentkovou splývá pojem „socha“ s událostí jakožto významným poznamenáním „tady a teď“. V jedné z budov v centru města, která zůstává dlouhodobě nevyužívaná, organizují jednorázovou hudební performanci, kterou pojímají jako iniciační gesto směřující k jejímu ozdravení. Najatí hudebníci, jejichž množství je odvozeno z celkové dispozice budovy a počtu jejích místností, jsou pověřeni úkolem hrát po určitou dobu konkrétní part skladby, vytvořené na základě transkripce fieldrecordingové nahrávky pořízené u jednoho z jezů na brněnské řece Svitavě. Protože je ale každý hudebník uzavřen ve své místnosti a není tak schopen příslušně reagovat na tempo svých kolegů, stává se v průběhu času skladba stále více asynchronní, až vyúsťuje do abstraktní disharmonické kompozice. Stejně jako výchozí nahrávka vody překonávající bariéru jezu, směřuje i celý projekt k symbolickému překonání bariér. Vytouženým cílem je vyvolání rezonance, která na místě přetrvá i po skončení akce. Rezonance, která může mít větší dopad, než v čase trvající hmotná stopa.
Metaforu domu plného řeky tak nelze chápat jen jako poetické gesto, nýbrž i jako rozhodný krok jak zjednat nápravu.

No disc, sound event, Sculptures in the Streets(BAO), Brno, 2017