Sousedství

Bauerův zámeček, Výstaviště Brno


Site-specific intervence do interiéru Adolfa Loose. Záznam částečné devastace interiéru – stop předchozího socialistického režimu – pomocí manuálního otisku na plátna, zasazených do původní mramorové zdi.
Výstavní projekt Sousedství. Viktor Bauer – Adolf Loos chce upozornit na jedinou veřejně přístupnou brněnskou realizaci světoznámého architekta a místního rodáka Adolfa Loose (1870–1933), jíž je adaptace klasicistního zámečku na území tzv. Bauerovy rampy rozprostírající se mezi řekou Svratkou a dnešní ulicí Hlinky. Zároveň se pokouší tematizovat okolnosti vzniku brněnského výstaviště, jehož součástí se zámeček – ovšem nechtěně – stal v důsledku výstavby pavilonů pro účely Výstavy soudobé kultury v Československu, konané v roce 1928 k desetiletému výročí vzniku samostatné republiky. O Loosově podílu na rekonstrukci budovy již bylo napsáno mnoho, výsledky studia rodinných alb a nově objevených dokumentů však na starší poznatky vrhají nové světlo a dokazují, že se patrně jednalo o architektovu největší zakázku na adaptaci interiéru (...).

Text a kurátorka: Jana Kořínková
foto: Michaela Dvořáková, Šimon KadlčákENG. The Neighbourhood, Bauer’s Chateau, Brno exhibition centre

Site-specific intervention into Adolf Loos’s interior. We manually imprint the traces from the commumists functional period into two simetrical canvas and place them into Loos’s marable wall.
The Neighbourhood. Viktor Bauer – Adolf Loos exhibition project introduces the only building in Brno designed by the architect and Brno native Adolf Loos (1870–1933) open to the public, a refurbished classicist chateau on the “Bauer Slope” spreading between the River Svratka and today’s Hlinky Street. At the same time, it charts the circumstances surrounding the origin of the Brno exhibition centre, the part of which the chateau became, albeit forcedly, as a result of the construction of the pavilions for the Exhibition of Contemporary Culture in Czechoslovakia held in 1928, on the occasion of the 10th anniversary of the establishment of the Czechoslovak Republic. Much has been written about Loos’s participation in the reconstruction of the building; however, the study of family albums and newly discovered documents sheds a fresh light on the earlier findings and confirms that it probably was the architect’s largest commission for the modification of an interior (...).

Text and Curator : Jana Kořínková
Foto: Michaela Dvořáková, Šimon Kadlčák